קול קורא – ממזרחים יהודים-ערבים בפלסטין/ישראל

די לאפרטהייד             די ×œ×’×–×¢× ×•×ª               ודי לכיבוש

קול קורא - ממזרחים יהודים-ערבים בפלסטין/ישראל לסיום הכיבוש והפסקת המצור על עזה וסוף לאפרטהייד ×•×œ×’×–×¢× ×•×ª הממסדית בישראל.

אל ××—×™× ×• /××—×™×•×ª×™× ×• המזרחים יהודים-ערבים הסובלים ×ž×’×–×¢× ×•×ª במרחב ×”×¦×™×•× ×™ בפלסטין/ישראל.

×× ×• ×¤×•× ×™×  אליכם/ן ולחתום ××™×ª× ×• על קריאה משותפת אל ×ž× ×”×™×’×™/ות העולם בכלל ולראשי ×ž×“×™× ×•×ª ערב בפרט. הפסקת המצור על עזה וסיום הדיכוי בגדה המערבית ×•×¤× ×™×”  ×œ× שיא מוברק לפתוח את הגבול בין עזה למצרים ולהפסיק את ×‘× ×™×™×ª חומת הפלדה מיד.

×× ×• קבוצה של ×ž× ×”×™×’×™×/ות חברתיים פוליטיים, מחויבים לשוויון ולצדק ולהפסקת הדיכוי ×‘××–×•×¨×™× ×•,  ילידי ×ž×“×™× ×•×ª ערב ×•×ž×“×™× ×•×ª האסלאם, ביחד עם דור ×©× ×™ ושלישי של יהודים יוצאי ×ž×“×™× ×•×ª ערב.

×× ×• רואים את ×¢×¦×ž× ×• כשותפים טבעיים במאבק ×›× ×’×“ הדיכוי וההפליה  ×‘פלסטין/ישראל ×¢"י הממסד ×”×¦×™×•× ×™, ×× ×• מרימים את ×§×•×œ× ×•  ×›× ×’×“ דיכוי העם ×”×¤×œ×¡×˜×™× ×™ במשך 120 ×©× ×•×ª ×¦×™×•× ×•×ª ×•×§×•×œ×•× ×™××œ×™×–× ו- 42 ×©× ×•×ª כיבוש.

המצור על מיליון וחצי ×¤×œ×¡×˜×™× ×™× ברצועת עזה ×”×™× ×• פשע × ×’×“ ×”×× ×•×©×•×ª וחרפה להיסטוריה. הגדה המערבית מבותרת ×¢"י חומות אבן, גדרות חשמל, מחסומים ובדיקות משפילות,

בגדה המערבית, פלישות הצבא הישראלי, מעצרים של ×ž× ×”×™×’×™×/ות ופעילים/ות במאבק העממי והרג אזרחים/יות ילדים/ות  ×ž×ž×©×›×™× ללא הפסקה.

רגע ×œ×¤× ×™ סיום ×”×©× ×” הלועזית בתאריך ה-31.12.2009 ×× ×—× ×• מזרחים/יות,  × ×¦×¢×“ עם ×”×¤×œ×¡×˜×™× ×™×/יות ×•×©×•×ª×¤× ×• למאבק משאר העולם במטרה לעורר את העולם ובתקווה לסיים את המצור האכזרי והלא ×× ×•×©×™.

×× ×—× ×• המזרחים החיים ×‘×ª× ××™ הדיכוי במרחב ×”×¦×™×•× ×™, ×¤×¢×œ× ×•, פועלים ×•× ×¤×¢×œ לסיום האפרטהייד, ×”×’×–×¢× ×•×ª, הכיבוש ×× ×• קוראים למיצוי הדין על כל  ×”פשעים ×”× תעבים של המשטר ×”×¦×™×•× ×™ בפלסטין/ישראל. 

mizrahim.blackpanthers@gmail.com

 

CONTACT

FOLLOW US


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
DONATE TO IJAN

BUSINESS OF BACKLASH

Click here to download the 120-report which exposes the funders of Zionist backlash on campuses and in communities

SEARCH THE SITE

NAVIGATION